• Înființări de societăți;
 • Dizolvări, lichidări și radieri;
 • Majorări și micșorări de capital;
 • Convertire împrumuturi în capital social;
 • Actualizarea date de identificare;
 • Numire/prelungire/revocare mandat administrator;
 • Modificare/actualizare/extindere obiect de activitate;
 • Schimbare/prelungire sediu social;
 • Rezervare și schimbare denumire;
 • Cesiuni – includere/excludere asociat/acționar.
 • Deschidere conturi de capital social
 • Deschidere conturi operaționale;
 • Convertire conturi de capital social în conturi operaționale;
 • Deschidere conturi Escrow;
 • Obținere carduri și internet banking;
 • Actualizare date identificare cont.
 • Desemnarea unui avocat responsabil în calitate de Secretar al ședințelor Consiliului de Administrație;
 • Rezervarea și pregătirea sălii de conferință și a echipamentelor de birou care vor fi  utilizate în cadrul ședințelor.
 • Pregătirea Board Packs care să cuprindă toate materialele relevante înainte de întrunire;
 • Pregătirea Minutei si asigurarea respectării tuturor protocoalelor specifice întrunirii.
 • Servicii de contabilitate, fiscalitate si salarizare din cadrul Grupului Mirus & Lexington.
 • Servicii de recuperare de creanțe;
 • Servicii de sănătate și securitate în muncă;
 • Servicii de recrutare personal;
 • Servicii de arhivare documentație fizică și electronică.

(închiriere, comodat, prestări servicii, vânzare-cumpărare, mandat, cesiune, de muncă etc.)

 • Preschimbare certificat înregistrare în scopuri de TVA ca urmare a actualizării datelor de identificare ;
 • Obținere certificat de atestare fiscală;
 • Obținere certificat de cazier fiscal.
 • Obținere certificat de atestare fiscală.
 • Autorizația de Agent de Muncă Temporară;
 • Autorizația de funcționare a reprezentanțelor.

Această postare este disponibilă și în limbile: Engleză Franceză Germană