Traducerile autorizate sunt efectuate de către traducători autorizați de Ministerul Justiției din România, sunt listate pe hârtie și poartă ștampila și semnătura traducătorului, fiind necesare atunci când se cere certificarea faptului că traducerile au fost făcute de un traducător autorizat. Vă putem pune la dispoziție traducători autorizați de Ministerul Justiției din România, în peste 20 de limbi, din diverse domenii de specialitate.

Puteți conta pe noi pentru traduceri economice, traduceri juridice, traduceri tehnice, traduceri medicale etc.

Traduceri economice
»Corespondenţă de afaceri
»Declaraţii bancare
»Rapoarte financiare
»Contracte comerciale
»Documente asigurări
»Planuri de afaceri
»Studii şi analize economice

Traduceri juridice
»Procuri şi declaraţii
»Contracte
»Legislație
»Acte de studii
»Hotărâri judecătoreşti
»Certificate
»Acte constitutive

Traduceri tehnice
»Caiete de sarcini
»Manuale de specialitate
»Ghiduri de instalare
»Studii de fezabilitate
»Cataloage şi broșuri
»Descrieri de produse
»Specificaţii tehnice

Traduceri medicale
»Adeverințe medicale
»Analize medicale
»Specificaţii echipamente
»Certificate medicale
»Fişe medicale
»Prospecte medicale
»Documentaţie/Proceduri studii clinice