Pentru a fi recunoscute, actele folosite peste hotare trebuie să fie apostilate (în cazul documentelor care urmează a fi folosite pe teritoriul statelor semnatare ale Convenției de la Haga) sau supralegalizate (în cazul documentelor care urmează a fi folosite pe teritoriul statelor care nu sunt semnatare ale Convenției de la Haga).

La cerere, echipa Lexington vă poate oferi acest serviciu.

» certificate de naştere
» certificate de căsătorie
» certificate de deces
» acte de studii

» adeverinţe medicale
» livrete de familie
» sentinţe de divorţ
» copii legalizate

» declaraţii
» împuterniciri
» procuri
» acte de firmă